Aktualności

Kto musi posiadać kasy fiskalne w roku 2015?

Od 2015 roku nowi podatnicy zostały objęci obowiązkiem stosowania kas fiskalnych bez względu na obrót. Dotyczy to usług:

• Naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów

• Wymiany opon lub kół

• Prawnych z wyjątkiem notarialnych

• Doradztwa podatkowego

• Fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

• Gastronomicznych świadczonych przez placówki stacjonarne (także sezonowo) i cateringu

• Opieki medycznej świadczonych przez lekarzy w tym gabinetów dentystycznych

czytaj więcej >>

Kiedy należy rozpocząć ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej?

Ewidencję sprzedaży perfum i wód toaletowych na kasie fiskalnej należy rozpocząć od 1 stycznia 2015.

Ewidencję usług (lekarze, prawnicy, warsztaty mechaniczne, przewóz pasażerów, doradztwo podatkowe, wyżywienie itp.) należy rozpocząć od 1 marca 2015 roku. Kasę należy zakupić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby był czas na jej zaprogramowanie, zapoznanie się z jej obsługą oraz przeprowadzenie procesu fiskalizacji.

Podatnicy rozpoczynający dopiero działalność po 1 stycznia 2015 roku mają 2 miesiące od pierwszej wykonanej usługi na zainstalowanie kasy fiskalnej i rozpoczęcie na niej ewidencji świadczonych usług.

czytaj więcej >>

Kogo obejmie obowiązek stosowania kas od 2015 roku?

W § 4. Rozporządzenia zawarto katalog usług, do których nie przewiduje sie zwolnień z rejestracji na kasie rejestrującej:

czytaj więcej >>