Baza wiedzy Matrix

Czym są inteligentne biura?

Nie tylko domy mogą być inteligentne. Wiele firm, budynków użyteczności publicznej, restauracji czy hoteli stawia w dzisiejszych czasach na automatyzację obecnych w nich technologii. Inteligentne sterowanie ogrzewaniem, żaluzjami, oświetleniem
i klimatyzacją pozwala łatwo stworzyć odpowiednie warunki do pracy bez potrzeby ingerencji człowieka. Z kolei inteligentny system dostępu do budynku połączony z systemem płatności w stołówce znacznie ułatwia prowadzenie firmy. Do tego alarm, możliwość odtwarzania komunikatów głosowych w wybranych pomieszczeniach, zarządzanie i oszczędne zużycie energii – wszystko to zachęca inwestorów do korzystania z nowoczesnych rozwiązań automatyki budynkowej. W tym artykule przyjrzymy się bliżej inteligentnym biurom, możliwościom ich automatyzacji i smart funkcjom, które najbardziej chwalą sobie inwestorzy.

czytaj więcej >>

9 najczęściej zadawanych pytań na temat bezprzewodowych systemów automatyki budynkowej

Ponad 6 lat temu wprowadziliśmy na rynek naszą samodzielnie opracowaną technologię bezprzewodową do automatyki budynkowej – Loxone Air. Podczas rozmów telefonicznych z naszymi klientami i w trakcie prezentacji showroomu, często pojawiają się pytania na temat bezprzewodowej instalacji elektrycznej. W ramach niniejszego artykułu chcielibyśmy przyjrzeć się najczęstszym z nich oraz opowiedzieć więcej o technologii Loxone Air.

czytaj więcej >>

Białe światło

Białe światło

Firma Philips promuje ostatnio nowy trend w oświetleniu - stosowanie światła białego, które ma przyczyniać się do poprawy estetyki otoczenia oraz zwiększenia bezpieczeństwa w rejonach, gdzie je zainstalowano.

czytaj więcej >>

Odliczenie ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej

Każdy, kto dokona zakupu urządzenia fiskalnego może odliczyć podatek VAT (całość lub wg ustalonej proporcji). Może także zaliczyć w koszty wydatki poniesione na zakup kasy fiskalnej, czy też do amortyzacji jej wartości początkowej.

czytaj więcej >>

Kto musi posiadać kasy fiskalne w roku 2015?

Od 2015 roku nowi podatnicy zostały objęci obowiązkiem stosowania kas fiskalnych bez względu na obrót. Dotyczy to usług:

• Naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów

• Wymiany opon lub kół

• Prawnych z wyjątkiem notarialnych

• Doradztwa podatkowego

• Fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

• Gastronomicznych świadczonych przez placówki stacjonarne (także sezonowo) i cateringu

• Opieki medycznej świadczonych przez lekarzy w tym gabinetów dentystycznych

czytaj więcej >>

Serwisowanie urządzeń fiskalnych

Obowiązki podatnika związane z serwisowaniem urządzeń fiskalnych.

czytaj więcej >>

Sankcje za brak kasy

Jeśli podatnik w ustawowym terminie nie zacznie stosować w prowadzonej działalności gospodarczej kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

czytaj więcej >>

Jakie są obowiązki podatnika stosującego kasę fiskalną

 • rozpoczęcie rejestracji na kasie fiskalnej w wyznaczonym terminie
 • zgłoszenie kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,
 • naniesienie na obudowę kasy w sposób trwały nadanego jej numeru ewidencyjnego,
 • dokonywanie rejestracji każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy i dokonywania wydruku paragonu fiskalnego z każdej sprzedaży
 • wydawanie oryginału wydrukowanego paragonu nabywcy
 • rejestracji zaliczek na kasie w chwili jej otrzymania od klienta
 • sporządzanie raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym
 • sporządzanie raportu fiskalnego za okres miesięczny do 25 dnia następnego miesiąca
 • prowadzenie poza kasą ewidencji zwrotów, reklamacji i ewidentnych pomyłek
 • przechowywania kopii dokumentów kasowych przez okres pięciu lat w przypadku kas z kopią papierową, w przypadku kas z kopia elektroniczną do przechowywania zapisanych nośników (kart SD) przez ten okres
 • przechowywania książki kasy oraz programu archiwizującego w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania ich na żądanie właściwych organów
 • poddawania kasy obowiązkowym ustawowym przeglądom serwisowym

czytaj więcej >>

Kiedy należy rozpocząć ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej?

Ewidencję sprzedaży perfum i wód toaletowych na kasie fiskalnej należy rozpocząć od 1 stycznia 2015.

Ewidencję usług (lekarze, prawnicy, warsztaty mechaniczne, przewóz pasażerów, doradztwo podatkowe, wyżywienie itp.) należy rozpocząć od 1 marca 2015 roku. Kasę należy zakupić z odpowiednim wyprzedzeniem, aby był czas na jej zaprogramowanie, zapoznanie się z jej obsługą oraz przeprowadzenie procesu fiskalizacji.

Podatnicy rozpoczynający dopiero działalność po 1 stycznia 2015 roku mają 2 miesiące od pierwszej wykonanej usługi na zainstalowanie kasy fiskalnej i rozpoczęcie na niej ewidencji świadczonych usług.

czytaj więcej >>

Kogo obejmie obowiązek stosowania kas od 2015 roku?

W § 4. Rozporządzenia zawarto katalog usług, do których nie przewiduje sie zwolnień z rejestracji na kasie rejestrującej:

czytaj więcej >>